Dopravně psychologické centrum Hradec Králové
Dopravně psychologické centrum Hradec Králové

Psychologická
vyšetření pro:


řidiči kamionů
řidiče kamionů

řidiči autobusů
řidiče autobusů

vybodovaní řidiči
vybodované řidiče
řidiče se zákazem řízení

učitelé autoškol
učitelé autoškol

strojvůdci
strojvůdci

Jak probíhá vyšetření

 • Dopravně psychologické vyšetření sestává z několika psychologických testů a rozhovoru s dopravním psychologem.
 • V první části vyšetření absolvuje řidič testy zaměřené na různé psychické funkce, důležité při řízení motorových vozidel (pozornost, rychlost reakcí, koordinace atd.). Druhá část vyšetření má za cíl posouzení osobnostních vlastností řidiče. Poté následuje rozhovor s psychologem. Povinnost vyšetřit uvedené oblasti stanovuje Vyhláška Ministerstva dopravy č. 27/2012 Sb.
 • Naše pracoviště používá špičkové počítačové vybavení, které šetří Váš čas, zaručuje maximální spolehlivost měření a profesionalitu vyšetření.
 • Celková délka vyšetření (včetně přestávky a rozhovoru s psychologem) je zhruba 3 - 4 hodiny, v závislosti na vašem individuálním pracovním tempu.
 • Posudek obdržíte týž den. Samozřejmostí je individuální konzultace a rozbor výsledků po skončení testování.
 • Řidiči na doporučení lékaře:
  Základní vyšetření obvykle probíhá obdobně jako u profesionálních řidičů, v závislosti na zdravotní problematice však může být ještě rozšířeno o další specifické diagnostické metody, velmi často bývá i časově náročnější. Termín vystavení posudku s vámi dojednáme individuálně.
 • Termín vyšetření je třeba předem zarezervovat

Co budete k vyšetření potřebovat:

 • Výpis z evidenční karty řidiče
  Povinností řidiče je přinést na vyšetření výpis z evidenční karty řidiče.
  Výpis z evidenční karty řidiče vydávají obecní úřady obce s rozšířenou působností (např. pro Trutnov je to Městský úřad Trutnov, ul. Horská 932, správní odbor, oddělení dopravně správních agend, registr řidičů, kancelář č. 009, tel. č. 499 803 509 nebo 499 803 510)
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení MV, které vám vydá váš praktický lékař
 • Doklad totožnosti
 • Používáte–li brýle na čtení, přineste si je na vyšetření s sebou!
 • Úspěch při vyšetření samozřejmě ovlivní i aktuální kondice samotného řidiče, proto doporučujeme den před vyšetřením nepožívat alkoholické nápoje, tlumivé léky, přijít dostatečně odpočinutý, nikoli po noční směně a nikoli v době akutního onemocnění.Dopravně psychologické centrum Trutnov
© 2016 Dopravně psychologické centrum Trutnov
Dopravně psychologické centrum Trutnov