Dopravně psychologické centrum Hradec Králové
Dopravně psychologické centrum Hradec Králové

Psychologická
vyšetření pro:


řidiči kamionů
řidiče kamionů

řidiči autobusů
řidiče autobusů

vybodovaní řidiči
vybodované řidiče
řidiče se zákazem řízení

učitelé autoškol
učitelé autoškol

strojvůdci
strojvůdci

Dopravně psychologické centrum Trutnov


Naše specializované pracoviště s 25letou praxí v oblasti dopravně psychologické diagnostiky provádí odborné psychologické vyšetření psychické způsobilosti řidičů všech skupin. S posuzováním psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel máme zkušenosti jak z oblasti dopravní, tak i zdravotnické. Garantujeme vysoce kvalitní postupy, které odpovídají standardům Asociace dopravních psychologů, jíž jsme členy. Používaná baterie testů zaručuje srovnatelnost výsledků jak mezi jednotlivými pracovišti, tak i po časovém odstupu. Asociace dopravních psychologů jako jediná organizace v této oblasti u nás garantuje profesionalitu poskytovaných služeb.

Proč musí být někteří řidiči vyšetřeni dopravním psychologem?

Povinnost psychologického vyšetření řidičů je stanovena zákonem č. 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) v platném
znění od 1. 8. 2011 a Vyhlášky č.277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo může řidiče vyšetřit?

Potvrzení o psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel může vystavit
pouze dopravní psycholog s akreditací udělenou Ministerstvem dopravy.
Upozorňujeme řidiče, že potvrzení vydané neakreditovaným psychologem je neplatné!

Kteří řidiči musí absolvovat psychologické vyšetření?

Dopravně psychologické vyšetření řidičů je podkladem pro posudek o zdravotní
způsobilosti pro tyto kategorie řidičů:


 1. Profesionální řidiči skupin:
  C, C+E; převyšující 7 500 Kg
  D, D+E, D1 a D1+E


  Řidiči uvedených skupin mají povinnost podstoupit dopravně-psychologické
  vyšetření v těchto případech:

  - před zahájením výkonu činnosti
  - 6 měsíců před dovršením 50 let (nejpozději v den dovršení 50 let) a dále pak každých 5 let

 2. Obsluha stavebních strojů nad 7,5 tuny

 3. Řidiči IZS

 4. Strojvůdci

 5. Vybodovaní řidiči = řidiči, kteří žádají o vrácení řidičského oprávnění.

 6. Řidiči se zákazem řízení motorových vozidel nařízený soudem nebo obecním úřadem s rozšířenou působností.

 7. Učitelé autoškol

 8. Řidiči všech skupin na doporučení lékaře (zdravotní důvody)
Dopravně psychologické centrum Trutnov
© 2016 Dopravně psychologické centrum Trutnov
Dopravně psychologické centrum Trutnov