Dopravně psychologické centrum Hradec Králové
Dopravně psychologické centrum Hradec Králové

Psychologická
vyšetření pro:


řidiči kamionů
řidiče kamionů

řidiči autobusů
řidiče autobusů

vybodovaní řidiči
vybodované řidiče
řidiče se zákazem řízení

učitelé autoškol
učitelé autoškol

strojvůdci
strojvůdci

Ceník vyšetření

  • Zákon č. 361/2000 Sb. stanovuje, že náklady na dopravně psychologické vyšetření u řidičů profesionálů v pracovně právním poměru hradí zaměstnavatel. V případě zákazu řízení či vybodování hradí řidič.
  • Dopravně psychologické vyšetření hradí řidič v hotovosti v den vyšetření.
Cena vyšetření pro vybodované řidiče a řidiče se zákazem řízení je 2000,- Kč
Cena pro řidiče profesionály (nákladní doprava, autobusy, kamiony) je 1700,- Kč
V případě hromadné objednávky firem (2 a více profesionálních řidičů) účtujeme cenu 1600,- Kč
za každého jednotlivého řidiče


Cena dopravně - psychologického vyšetření ze zdravotních důvodů je 2000,- Kč. Pro vyšetření ze zdravotních důvodů je nutné přinést zprávu od odesílajícího lékaře (např. psychiatra, neurologa apod.).


Dopravně psychologické centrum Trutnov
© 2016 Dopravně psychologické centrum Trutnov
Dopravně psychologické centrum Trutnov